Tjänster

Sprutmålning & ytbehandling i Österbotten

Vi erbjuder slutbehandling och ytbehandling till alla kunder, särskilt riktat mot båtindustrin, hyvlerier, snickerier, sågindustri, trävaruhandel, byggföretag samt privatpersoner.

Varför välja Spikbacka måleri?

  • Bred erfarenhet: Vår bakgrund och långa erfarenhet av trävaror återspeglas i kvaliteten på vår service.
  • Flexibel kundservice: Vår noggranna och flexibla kundservice garanterar att ni är nöjda.

Sprutmålning: Kvalitetsarbete och mångsidiga möjligheter

Vi specialiserar oss på sprutmålning. Vi erbjuder målningstjänster som täcker allt från trätrappor till innerdörrar och från lister till inbyggda möbler. Vi rekommenderar färger från de finska färgjättarna Tikkurila, Teknos och den tyska Hesse Lignal.

Båtarbete, sprutlackering: Expertis och omsorg i ytbehandlingen

Vi är specialiserade på ytbehandling av specialinredningar för båtar. Samarbetet med kunden är mycket viktigt för oss, och nära samarbete garanterar det bästa slutresultatet. Vi satsar på ömsesidig noggrann lyssning och förtroende, vilket är nyckeln till ett kvalitetsresultat.

Designmöbler: Ge nytt liv åt Artek-möbler

Vi sprutlackerar designmöbler, som Artek-möbler, för att ge dem ett nytt liv. Artek-möbler är designade för att hålla, och genom underhåll kommer de att fortsätta att ge glädje i årtionden framöver.

Bildgalleri

Varför välja sprutmålning?

Sprutmålning erbjuder ett snabbt och effektivt sätt att uppnå en jämn och exakt målyta. Sprutmålning är särskilt effektivt för stora ytor och möjliggör täckning av stora områden på kort tid.

Grunderna i sprutmålning:

Sprututrustning:

Vi använder olika typer av sprututrustning, som lågtryckssprutor, högtrycksmålsprutor och Airmix-sprutor, valda efter målningsbehov. Att välja rätt utrustning är nyckeln till ett framgångsrikt slutresultat.

Färgblandning och förtunning:

Färgen som ska sprutas blandas i rätt proportioner och späds ut vid behov enligt sprututrustningens krav. Rätt viskositet förbättrar färgens sprutbarhet.

Sprutteknik:

Det är viktigt att behärska spruttekniken för att uppnå en jämn och önskad målyta. Avståndet från ytan, sprutvinkeln och rörelserna påverkar slutresultatet av målytan. Färdigheten utvecklas med träning och erfarenhet.

Varför välja ett proffs?

Det är bäst att överlåta sprutmålningsarbetet till en professionell eftersom felaktig teknik och färgkvalitet lätt kan leda till en ojämn målad yta. I en professionells händer kan du vara säker på att den målade ytan inte visar tecken på exempelvis rinning och att produkterna är kompatibla med varandra.

Vi målar hållbart och förbinder oss långsiktigt till hållbart och ansvarsfullt agerande.

Från traditionellt snickeri till modernt måleri – Vägen till hållbar framgång!

Högkvalitativ sprutmålning, med fokus på ytbehandling av båtens specialinredning.

Begär en offert så skräddarsyr vi ett konkurrenskraftigt erbjudande enligt dina behov.

Ytbehandlingsmaterial och arbetssäkerhet

Arbetssäkerhet inom sprutmålning är av yttersta vikt för oss. Vi är medvetna om att sprutmålning kan vara skadligt för hälsan utan lämpligt skydd. Därför följer vi de lagar som Inrikesministeriet har fastställt, vilka rör rengöring av ventilationskanaler och -utrustning i vår måleriverkstad samt våra anställdas arbetssäkerhet.

Mer information om lagstiftningen finns på Finlex webbplats.